Číselkovo

Matematika s láskou a hrou

Číselkovo

Matematika s láskou a hrou

Kartičky prvej pomoci

Škola, a hlavne známka, nie je iba o počítaní. Keby to tak bolo, stačilo by vypočítať dostatok príkladov a mali by sme všetci jednotky. Našťastie sme ale stále ľudia a nie stroje .. občas však potrebujeme povzbudiť alebo pripomenúť, že niektorý z našich krokov nám šťastie neprinesie. 

Vtedy prichádzajú na pomoc kartičky – predsa len, lepšie raz vidieť, než stokrát počuť. A že si teda prosia skrášliť a vyfarbiť! Nežeňme sa, prosím, za dokonalosťou, ani perfektnými výsledkami. Bez oddychu alebo robenia chýb sa ďaleko nedostaneme. Vďaka nim sa učíme, rastieme, keď si to dovolíme. 

Keď sa naučíme, čo už nie, o to rýchlejšie zistíme, čomu povedať áno. Zároveň jednoduchšie dokážeme požiadať o pomoc. Aj keď tomu možno neveríme, ona skutočne na nás čaká už za rohom. A ktovie, žeby už bola rovno pred nosom? Na nástenke im, myslím, bude perfektne. Nech nám každému raz za čas pripomenú to, ako sa ku krajšiemu životu opäť o niečo bližšie posunieme. Dávkovať s citom bude ideálne. 🙂

Prosím a ďakujem povedú nielen k lepšej známke, ale aj životu.

Zodpovedám za seba, nie za celú triedu.

Odlišnosť je darom. Keď sa s ňou naučím žiť, prinesie mnoho superschopností!

Je bezpečné sa otvoriť matematike a jej príbehom.

Pomoc je vždy nablízku.